با یه لنگی سر جنجال و کلکل داشتیم★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش زشت است ما با لنگیان کلکل کنیم★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش آخر فخر ایران است  استقلال ما★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش زنگ تفریح عرب ها بود لنگـــــــــ★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش آخرین بار کی صدر جدول دیده اید؟★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش همچون حجازی یک‌نفر را رو کنید★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش خوبان ایران همگی آبی دلند★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش غیر از ولایت جام دیگر دیده اید؟؟★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش در آسیا نامی از لنگی ها نبود★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش جای ستاره در لباست خالیست★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش ما تیم هشتادیم در کل جهان★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش سوت فینال اسیا شنیده اید؟؟★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش کابوس لنگی هاست فرهاد کبیر★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★
گفتمش خوبی؟کمی دلواپس حالت شدم★
گفت ما شش گل زمان شاه به تاجی ها زدیم★

تاریخ : سه شنبه 25 اسفند 1394 | 05:21 بعد از ظهر | نویسنده : لیلا @leila.biabani | نظرات